Audyt efektywności energetycznej

Profesjonalna ocena zużycia energii.

Audyt efektywności energetycznej według Ustawy o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Audyt efektywności energetycznej składa się z szeregu działań, których celem jest:

 • Lokalizacja newralgicznych punktów powodujących straty energii.
 • Określenie potencjału.
 • Określenie rzeczywistego poziomu odniesienia w stosunku do aktualnych rozwiązań technicznych w tej dziedzinie.
 • Przedstawienie propozycji przedsięwzięć dla minimalizacji zidentyfikowanych strat.
 • Wykonanie uproszczonej analizy dla określenia podstawowych wskaźników ekonomicznych zaproponowanych przedsięwzięć.

Zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej, audyt efektywności energetycznej powinien zawierać:

 

 • imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby podmiotu, u którego zostało lub zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu przez niego upoważnionego;
 • kartę audytu efektywności energetycznej;
 • oznaczenie miejsca lokalizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
 • ocenę stanu technicznego oraz analizę zużycia energii obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji;
 • ocenę efektów uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, w tym w szczególności określenie osiągniętej oszczędności energii i efektu ekologicznego (redukcji emisji CO2)

Audyt efektywności energetycznej jest opracowaniem niezbędnym w procesie aplikowania o wydanie: świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów”.

Ustawy, rozporządzenia oraz uregulowania prawne jakim powinny odpowiadać Audyt Efektywności Energetycznej:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.
 • USTAWA o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.
 • Ustawa „prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Normy techniczne

 • PN-EN ISO 6946 – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
 • PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
 • PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
 • PN-82/B-02402 – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
 • PN-82/B-02403 – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
 • PN-EN 12831:2006 – Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego.
 • PN-EN 12 464-1 – Wymagania oświetleniowe pomieszczeń.

Wyślij nam zapytanie lub zamów usługę poprzez formularz!

  Imię i nazwisko

  Adres email

  Temat

  Treść wiadomości

  *Administratorem Twoich danych osobowych jest Energy-Saver Group Sp z o.o., z siedzibą we Wrocławiu 50-078, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4, lok. 29. Wysyłając zapytanie poprzez formularz akceptujesz politykę cookies oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Więcej informacji na temat polityki prywatności przeczytasz tutaj. Możesz również zarządzać swoimi danymi osobowymi poprzez modyfikację lub ich usunięcie / zapomnienie pisząc do administratora: rodo@energy-saver.pl.

  Przewiń do góry