Energy Saver

DBAMY O ŚRODOWISKO

Energy Saver - Usługi profesjonalnych audytów energetycznych

Zaufaj zespołowi certyfikowanych ekspertów energetycznych.

Specjalistyczne doradztwo energetyczne

Czym się zajmujemy?

Specjalistyczne doradztwo energetyczne

Energy Saver Group to firma, która łączy wieloletnie doświadczenie ze specjalistyczną wiedzą oraz posiada dostępem do najnowocześniejszych rozwiązań pomiarowych. Dzięki temu oferujemy rzetelne i profesjonalne analizy, testy oraz opracowania. Współpracujemy z czołowymi firmami deweloperskimi i architektonicznymi, wspólnotami mieszkaniowymi, zarządcami nieruchomości, spółdzielniami mieszkaniowymi, przedsiębiorstwami, samorządami oraz klientami indywidualnymi. Wykonaliśmy już ponad 7000 audytów energetycznych oraz blisko 100 obowiązkowych audytów energetycznych, zgodnie z wymaganiami ustawy. Nasze opracowania otrzymały pozytywną ocenę BGK oraz instytucji rozdysponowujących środki z Unii Europejskiej. Nasze kwalifikacje i doświadczenie pozwala nam na poszerzanie obszaru działalności, dynamiczną ekspansję oraz prowadzenie szkoleń dla nowych audytorów energetycznych. Zajmujemy się także opomiarowaniem zużycia mediów, przeprowadzamy okresowe kontrole kotłów, wykonujemy specjalistyczne pomiary energetyczne oraz pomagamy w zakupie tańszej energii. 

Wykonanych audytów
0 +
Doświadczenia
0 lat
Zadowolonych Klientów
0 +

„Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w 2022 roku, w stosunku do 2021 roku, wyniósł 132,5. Oznacza to, że wzrost cen osiągnął aż 32,5%. Obecnie, taki wzrost cen energii wpływa niekorzystnie na portfele nie tylko indywidualnych odbiorców, ale także przedsiębiorstw, obiektów wielolokalowych oraz spółdzielni mieszkaniowych.”

CO WYKONUJEMY

Nasza oferta

Przeprowadzany na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych danych dotyczących zużycia energii.

To opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Współczynniki wyrównawcze stosuje się celu rzetelnego podziału całkowitych kosztów ogrzewania budynku.

Ekspertyzą określająca zakres oraz parametry techniczno-ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego.

Wymiana i montaż ciepłomierzy oraz wodomierzy, systemy zdalnego odczytu, pliki rozliczeniowe.

Analiza techniczna i ekonomiczna zastosowania podzielników, ciepłomierzy i wodomierzy zgodnie z rozporządzeniem.

To relacja między energią cieplną dostarczana a odprowadzaną. Określa ilość energii niezbędnej do utrzymaniu we wnętrzu pożądanej temperatury.

Dokument dokładnie opisujący dany budynek pod względem zużycia energii.

Szkolenia praktyczne i teoretyczne z wykonywania audytów energetycznych, remontowych i świadectw charakterystyki energetycznej.

Służy do określenia opłacalności inwestycji Odnawialnych Źródeł Energii.

Szeroka i szczegółowa diagnostyka pomiarowa dotycząca efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Świadectwa efektywności energetycznej wydawane za uzyskany efekt energetyczny (oszczędności energii).

Opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia wymiany lub modernizacji sieci ciepłowniczej.

Audyt wykonywany w celu niwelacji kosztów z tytułu mocy zamówionej oraz zmiejszenia zużycia paliwa.

Podstawowym celem inwentaryzacji jest zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji (lokalnych kotłowni węglowych i pieców grzewczych).

Obowiązkowy audyt przedsiębiorstwa

Przeprowadzany na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych danych dotyczących zużycia energii.

Audyt energetyczny budynku

To opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Współczynniki korygujące LAF (Rm)

Współczynniki wyrównawcze stosuje się celu rzetelnego podziału całkowitych kosztów ogrzewania budynku.

Audyt remontowy

Ekspertyzą określająca zakres oraz parametry techniczno-ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego.

Rozliczanie kosztów i odczyt mediów

Wymiana i montaż ciepłomierzy oraz wodomierzy, systemy zdalnego odczytu, pliki rozliczeniowe.

Audyt podzielnikowy

Analiza techniczna i ekonomiczna zastosowania podzielników, ciepłomierzy i wodomierzy zgodnie z rozporządzeniem.

Analiza mocy zamówionej - Bilans cieplny budynku

To relacja między energią cieplną dostarczana a odprowadzaną. Określa ilość energii niezbędnej do utrzymaniu we wnętrzu pożądanej temperatury.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Dokument dokładnie opisujący dany budynek pod względem zużycia energii.

Szkolenia

Szkolenia praktyczne i teoretyczne z wykonywania audytów energetycznych, remontowych i świadectw charakterystyki energetycznej.

Analiza techniczno-ekonomiczna instalacji OZE

Służy do określenia opłacalności inwestycji Odnawialnych Źródeł Energii.

Audyt efektywności energetycznej

Szeroka i szczegółowa diagnostyka pomiarowa dotycząca efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Białe certyfikaty

Świadectwa efektywności energetycznej wydawane za uzyskany efekt energetyczny (oszczędności energii).

Audyt sieci ciepłowniczej

Opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia wymiany lub modernizacji sieci ciepłowniczej.

Audyt źródła ciepła

Audyt wykonywany w celu niwelacji kosztów z tytułu mocy zamówionej oraz zmiejszenia zużycia paliwa.

Inwentaryzacja źródeł ciepła (usługa dla JST)

Podstawowym celem inwentaryzacji jest zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji (lokalnych kotłowni węglowych i pieców grzewczych).

DLA KOGO?

Doradztwo energetyczne

Doradztwo energetyczne dla zarządców
DLA ZARZĄDCÓW
Doradztwo energetyczne dla firm

DLA FIRM

Szkolenia Energy Saver Group

SZKOLENIA

KLIENCI

Zaufali nam