Energy Saver

Bilans cieplny budynku

Bilans cieplny budynku

Utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu wymaga zniwelowania strat energii poprzez dostarczenie dodatkowej energii cieplnej poprzez instalację centralnego ogrzewania. Praktyczne działania nie mają jednak większego sensu, jeśli brakuje zrozumienia przebiegu procesu ogrzewania. Bilans cieplny dla budynku pozwala określić, jakie są straty oraz zyski ciepła. Jego wykonanie jest zatem wskazane w celu dobrania odpowiedniego źródła ogrzewania lub też modernizacji jego działania.

Bilans cieplny budynku – co to jest?

Bilansem cieplnym dla budynku określa się różnicę między ilością ciepła przedostającą się do budynku a ilością opuszczającą go. To jedno z podstawowych narzędzi stosowanych w inżynierii budowlanej do oceny efektywności energetycznej obiektu.

Prawidłowo wykonany bilans cieplny budynku musi uwzględniać:

W bilansie cieplnym budynku uwzględnia się więc różne czynniki. Dopiero po ich wnikliwej analizie da się określić całkowitą ilość energii, która jest potrzebna do utrzymania odpowiedniej temperatury w obiekcie budowlanym (wraz z uwzględnieniem strat).

Udziały ww. składników w bilansie cieplnym budynku zależą od:

Profesjonalny bilans cieplny budynku – norma

W Unii Europejskiej istnieje dyrektywa dotycząca efektywności energetycznej budynków. Za jej pośrednictwem wymaga się od państw członkowskich określenia minimalnych wymagań dotyczących tego parametru. W ramach tej dyrektywy rządy poszczególnych krajów są zobowiązane do ustalenia metod na obliczanie i norm bilansu cieplnego budynku, które muszą pozostać zgodne z minimalnymi wymaganiami określonymi w wymienionym dokumencie.

W Polsce normy bilansu cieplnego budynku określa m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, ich usytuowanie oraz minimalne wymagania dotyczące użytkowania (Dz.U z 2019 r. poz. 1184). Normy te określają wymagane parametry oraz metody na obliczenie bilansu cieplnego budynków. Wykonaj bilans cieplny budynku i sprawdź czy nie

Wykonaj bilans cieplny budynku i sprawdź czy nie przepłacasz za moc zamówioną.

Bilans cieplny budynku ma szczególne znaczenie podczas doboru źródła ciepła. Niezależnie czy będzie to indywidualne źródło czy przyłącze z sieci miejskiej.

Źle dobrane źródło ciepła skutkuje nieefektywną pracą co przełoży się na wzrost kosztów spalanego paliwa lub niedoborem ciepła w czasie niskich temperatur.

Dobrze wykonany bilans w przypadku budownictwa wielorodzinnego zasilanego z sieci miejskiej pozwoli zweryfikować moc zmówioną u dostawcy ciepła. Bardzo często spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe po wykonaniu termomodernizacji budynku bagatelizują wykonanie bilansu cieplnego. Powszechnie wiadomo, że termomodernizacja przyczynia się do zmniejszenia zapotrzebowania budynku na moc cieplną. Obliczenia bilansu cieplnego pozwolą zweryfikować zapotrzebowanie na moc cieplną po wykonaniu prac termomodernizacyjnych i odpowiednio ją obniżyć, niwelując tym samym koszty ponoszone z tego tytułu. To realna zmiana w odniesieniu do wydatków, dlatego określenie tego parametru jest niezwykle ważne. Oszczędności kosztów z tytułu obniżenia mocy zamówionej mogą sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych.

Na etapie wykonywania bilansu energetycznego budynku wielorodzinnego, warto zastanowić się czy „przy okazji” nie wykonać obliczeń współczynników korygujących LAF (RM).

Jeśli uważasz, że rachunki za ogrzewanie są wysokie, skontaktuj się z nami. Pomożemy znaleźć przyczynę i zaproponujemy odpowiednie rozwiązanie. W grę wchodzi przeprowadzenie profesjonalnego bilansu cieplnego budynku lub też opracowanie innego sposobu radzenia sobie z problemem związanym ze zbyt wysokimi kosztami

Cena usługi ustalana jest indywidualnie. W celu uzyskania wstępnej wyceny bilansu cieplnego dla budynku – skontaktuj się z nami.

Firma Energy Saver od lat świadczy usługi w zakresie doradztwa energetycznego. 6 lat na rynku pozwoliło nam przeprowadzić setki badań i analiz, które przyczyniły się do ograniczenia zużycia mediów oraz kosztów. Zapraszamy do darmowej konsultacji, aby indywidualnie omówić Państwa potrzeby.