Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw

Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw dla dużych firm

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE uchwalona dnia 25 października 2012 roku, nałożyła na kraje członkowskie UE szereg obowiązków mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Obowiązująca od 01.10.2016 r. Ustawa o Efektywności Energetycznej nakłada na dużych przedsiębiorców w Polsce obowiązek wykonania  audytu energetycznego przedsiębiorstwa do 30 września 2017 oraz aktualizowanie go co 4 lata.

Obowiązek ten wynika z zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE. Zawiadomienie Prezesa URE o przeprowadzeniu audytu energetycznego musi nastąpić maksymalnie do 30 października bieżącego roku.

TO OSTATNI MOMENT NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU I UNIKNIĘCIU KAR!
Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw pozwoli zobrazować potencjalne oszczędności energii a zarazem co najważniejsze - zniwelować koszty ponoszone z tego tytułu.

Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw jest swego rodzaju harmonogramem działań prooszczędnościowych, który w wyniku konsekwentnych realizacji pozwoli systematycznie wdrażać programy oszczędzania energii wynikające z zaproponowanych modernizacji.

Minimalne kryteria dotyczące audytów energetycznych wykonywanych zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej:

Raport z wykonanego audytu energetycznego może zostać objęty kontrolą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Powołując się na dyrektywę 2012/27/UE – „Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych w tym audytów przeprowadzonych w ramach systemów zarządzania energią” oraz Art. 37. Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku – audyty energetyczne opierają się na następujących wytycznych:


Podmioty ZOBLIGOWANE do Wykonania Obowiązkowego audytu energetyczny przedsiębiorstw:

Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późniejszymi zmianami) będzie zobligowany do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa w terminie do 30 września 2017 roku (zawiadomienie Prezesa URE do 30 października) a następnie aktualizować audyt energetyczny przedsiębiorstwa co 4 lata.

Zatrudniają

minimum 250 osób. Zatrudnionych przelicza się na pełne etaty, niezależnie od formy zatrudnienia.

Osiągnęły

roczny obrót netto w 2014 lub 2015 roku ze sprzedaży wyrobów, usług oraz operacji finansowych przekraczający 50 milionów euro (204,45 mln zł) oraz osiągnęły sumę aktywów bilansu sporządzonego na koniec 2014 lub 2015 w wysokości większej niż 43 mln euro (175, 82 mln zł).

Podmioty ZWOLNIONE z obowiązku wykonywania Audytu energetycznego przedsiębiorstwa:

KONSEKWENCJE:

Za niewywiązanie się z obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa grozi kara pieniężna, która może wynieść nawet 3 000 000 zł, jednak nie więcej niż 5% przychodu przedsiębiorstwa.

Wyślij zgłoszenie już teraz!

Zgłoś się po audyt - Uniknij kary!

Metodologia audytu zgodna z normami

Zgodnie z normą EN 16247-1 audyt powinien obejmować następujące etapy: wizyta wstępna, spotkanie rozpoczynające, gromadzenie danych, praca w terenie, analiza i raport.

Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw

Krok 1. Wizyta wstępna

 • Cel
 • Potrzeby
 • Oczekiwania odnośnie audytu
 • Zakres
 • Zaplanowanie pomiarów
Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw

Krok 2. Gromadzenie danych

 • Przekazanie historycznych danych przez zamawiającego
 • Wykonywanie niezbędnych pomiarów

Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw

Krok 3. Praca na terenie zakładu

 • Kontrola obiektów oraz procesów,
 • Gromadzenie dodatkowych danych.
Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw

Krok 4. Analiza

 • Określenie wyniku energetycznego,
 • Rozpoznanie możliwości poprawy efektywności energetycznej .
Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw

Krok 5. Raport

 • Zestawienie obowiązujących norm i przepisów,
 • Rozpoznanie możliwości poprawy efektywności energetycznej,
 • Opisy audytowanych obiektów, instalacji oraz procesów,
 • Analiza zebranych danych,
 • Zestawienie możliwości poprawy efektywności energetycznej,
 • Określenie proponowanego programu wdrożenia,
 • Potencjalne oszczędności energii oraz kosztów.

Nie zwlekaj, zadzwoń lub napisz. Uniknij kary za niewywiązanie się z obowiązku. Gwarantujemy konkurencyjne ceny.

Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw opracowany przez naszych specjalistów zawiera:

 • Inwentaryzację techniczno - budowlaną,
 • Przegląd wszystkich urządzeń, instalacji, budynków, obiektów zużywających energię,
 • Analizę transportu,
 • Przedstawienie oraz interpretację profilu zużycia energii przez poszczególne instalacje, budynki, urządzenia,
 • Lokalizacje newralgicznych czynników powodujących nadmierne zużycie energii,
 • Propozycję przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wraz z ich analizą techniczno – ekonomiczną w tym OZE,
 • Możliwości uzyskania wsparcia planowanych przedsięwzięć,
 • Zestawienie norm i przepisów wykorzystywanych w procesie wykonywania,
 • Raport końcowy z przeprowadzonego Audytu energetycznego Przedsiębiorstwa wskazujący ścieżkę działania prowadzącą do poprawy efektywności energetycznej.

Nie zwlekaj, zadzwoń lub napisz. Uniknij kary za niewywiązanie się z obowiązku. Gwarantujemy konkurencyjne ceny.

Wyślij nam zapytanie lub zamów Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

*Administratorem Twoich danych osobowych jest Energy-Saver Group Sp z o.o., z siedzibą we Wrocławiu 50-078, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4, lok. 29. Wysyłając zapytanie poprzez formularz akceptujesz politykę cookies oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Więcej informacji na temat polityki prywatności przeczytasz tutaj. Możesz również zarządzać swoimi danymi osobowymi poprzez modyfikację lub ich usunięcie / zapomnienie pisząc do administratora: rodo@energy-saver.pl.

Instalacje fotowoltaiczne dla Domu!
Do każdej instalacji gratis!

Tylko do końca marca oferta specjalna! Specjalnie dla Ciebie, abyś mógł na bieżąco monitorować produkcję swojej energii TABLET GRATIS. Wystarczy, że zainstalujesz odpowiednią aplikację!

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń!

+48 535 320 923

Aby otrzymać darmowy tablet do instalacji z dotacją wyślij swoje zgłoszenie!


Administratorem Twoich danych osobowych jest: Energy Saver Group Sp z o.o. Przetwarzamy Twoje dane w celu odpowiedzi na powyższy formularz. Więcej o polityce prywatności i danych osobowych przeczytasz tutaj.

Dziękujemy za zgłoszenie!
Wkrótce nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w celu w celu ustalenia możliwości montażowych instalacji fotowoltaicznej!