Energy Saver

Ślad węglowy

Oblicz ślad węglowy swojej firmy i zyskaj przewagę na rynku międzynarodowym

Przygotuj się na unijne zmiany prawne związane z dążeniem do zero emisyjności przedsiębiorstw, zwiększ atrakcyjność swojej firmy dla Europejskich partnerów i uniknij dotkliwych kar.

Przygotuj się na nadchodzące zmiany w prawie unijnym

Zdobądź zaufanie w oczach międzynarodowych kontrahentów

Buduj wizerunek odpowiedzialnej społecznie marki

80% firm planuje zwiększyć swoje wydatki na zrównoważony rozwój w związku z dostosywaniem się do oczekiwań prawnych oraz konsumenckich

Energy Saver - Energia dla Ciebie, firmy i gospodarstwa!

55% konsumentów jest w stanie zapłacć więcej za produkty firm dbających o środowisko

Obliczanie śladu węglowego – co od nas otrzymasz?

Ślad węglowy – objaśnienie pojęć

Ślad węglowy organizacji określa ilość uwalnianych do atmosfery gazów cieplarnianych przez daną firmę.

Jego znaczenie i cel jest proste. Ślad węglowy pozwala ocenić, na ile działalność przedsiębiorstwa jest szkodliwa dla środowiska oraz ułatwia określenie zmian i działań koniecznych do podjęcia w celu redukcji negatywnego wpływu na naszą planetę.

Ślad węglowy obliczany jest w oparciu o gazy cieplarniane wyemitowane zarówno w bezpośrednim, jak i pośrednim udziale firmy. Oznacza to uwzględnienie w wyliczeniach nie tylko procesu produkcji i wewnętrznej działalności przedsiębiorstwa, ale również np. łańcuch dostaw, wytrworzenie materiałów do produkcji oraz pracę podwykonawców.

Ślad węglowy można wyliczyć zarówno dla całego przedsiębiorstwa, jak i danego wyprodukowanego dobra. Ślad węglowy produktu określa ilość uwalnianych do atmosfery gazów cieplarnianych w określonym cyklu życia produktu. Oznacza to, że uwzględnia on zarówno proces produkcji, jak i użytkowania produktu, a następnie jego utylizacji.

Jeszcze nie, ale niedługo się to zmieni.

Od 2026 roku, w wyniku dyrektywy CSRD, obowiązkiem obliczania śladu węglowego objęte zostaną wszystkie duże przedsiębiorstwa, a od 2027 również część sektora malych i średnich przedsiębiorstw.

Nie ulega jednak wątpliwości to, że Unia Europejska zmierza do coraz bardziej rygorystycznych norm dbania o środowisko, a z czasem obowiązek obliczania śladu węglowego będzie coraz powszechniejszy. Już teraz niektóre banki umożliwiają obliczenie śladu węglowego nawet dla klientów indywidualnych, w oparciu o historię zakupów i wydatków.

Dyrektywa CSRD to sposób Unii Europejskiej na walkę z negatywnym wpływem przedsiębiorstw na środowisko i społeczeństwo oraz inicjatywa, której celem jest dążenie do zrównoważonego rozwoju.

Zastąpi ona obecnie funkcjonującą, mniej rygorystyczną dyrektywę NFRD, nakładając na przedsiębiorstwa obowiązek tworzenia raportów niefinansowych (zwanych raportami ESG), dotyczących ich wpływu na środowisko, sprawy społeczne oraz ład korporacyjny.

Są to raporty niefinansowane na temat wpływu firmy na środowisko, sprawy społeczne oraz zachowanie ładu korporacyjnego.

Celem raportów ESG jest tworzenie etycznego modelu funkcjonowania przedsiębiorstw, gdzie jedynym czynnikiem określających ich sukces przestaje być wyłącznie zysk finansowy.

Konieczność tworzenie raportów ESG wynika z dyrektywy CSRD i od 2026 roku obowiązkiem tym początkowo będą objęte wszystkie duże przedsiębiorstwa.

Z czasem konieczność tworzenia raportów ESG będzie dotyczyć wszystkich firm, na co wyraźnie wskazuje Unia Europejska, jak i specjlaiści oraz niezależne media jak np. Forbes.

Już w tym momencie tworzenie raportów ESG oferuje wiele korzyści – zwiększa zaufanie pośród międzynarodowych partnerów, inwestorów oraz pozwala skuteczniej i efektywniej zarządzać procesami wewnątrz przedsiębiorstwa. Niedługo realizacja raportów będzie po prostu obowiązkiem prawnym.

Obliczamy ślad węglowy w 3 zakresach

Emisje bezpośrednie

Obejmuje emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych, powstałe w wyniku:

• Zużycia paliw w źródłach stacjonarnych bądź przez nią nadzorowanych.

• Realizowanych procesów produkcyjnych i technologicznych, w tym ulatniających się do atmosfery czynników chłodniczych.

ZAKRES 1

Emisje pośrednie

Obejmuje emisje pośrednie powstałe w wyniku:

• Energi elektrycznej,
• Ciepła i chłodu sieciowego,
• Pary technologicznej, zakupionych przez organizację.

ZAKRES 2

Inne emisje pośrednie

Obejmuje inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych powstałe w całym łańcuchu wartości, np. w wyniku wytworzenia wyrobów czy zagospodarowania odpadów. Są to wszystkie pośrednie emisje (nieuwzględnione w zakresie 1 i 2), które występują poza organizacją, z uwzględnieniem emisji na poziomie produkcji (upstream) i konsumpcji (downstream).

ZAKRES 3

Obliczanie śladu węglowego – dlaczego ta inwestycja się opłaca?

Spełnienie wymogów prawnych

Obliczenie śladu węglowego stopniowo będzie stawać się wymogiem prawnym, a nie jedynie gestem dobrej woli. Od 2026 roku, obowiązkiem tym zostaną duże przedsiębiorstwa, jednak z czasem będzie on dotyczyć coraz większej ilości firm w Unii Europejskiej.

Spełnienie wymogów prawnych

Obliczenie śladu węglowego stopniowo będzie stawać się wymogiem prawnym, a nie jedynie gestem dobrej woli.

Od 2026 roku, obowiązkiem tym zostaną duże przedsiębiorstwa, jednak z czasem będzie on dotyczyć coraz większej ilości firm w Unii Europejskiej.

Międzynarodowe relacje biznesowe

Dbanie o środowisko jest ważnym tematem w Unii Europejskiej - zarówno dla firm, jak i klientów. Obecnie trendt ten nie jest silny w Polsce, jednak w krajach zachodnich, znajomość śladu węglowego firmy (oraz dążenie do jego redukcji) jest jednym z kluczowych czynników przy wyborze kontrahentów i partnerów do współpracy. Jest to szczególnie istotne dla korporacji o międzynarodowym zasięgu, przykładających dużą uwagę do dbania o wizerunek swojej marki. Niedostosowywanie swojej firmy do międzynarodowych wymagań już w tej chwili stanowi znaczne utrudnienie w budowaniu relacji biznesowych, a z biegiem czasu trend ten tylko się nasila.

Międzynarodowe relacje biznesowe

Dbanie o środowisko jest ważnym tematem w Unii Europejskiej - zarówno dla firm, jak i klientów.

Obecnie trendt ten nie jest silny w Polsce, jednak w krajach zachodnich, znajomość śladu węglowego firmy (oraz dążenie do jego redukcji) jest jednym z kluczowych czynników przy wyborze kontrahentów i partnerów do współpracy.

Jest to szczególnie istotne dla korporacji o międzynarodowym zasięgu, przykładających dużą uwagę do dbania o wizerunek swojej marki.

Niedostosywanie swojej firmy do międzynarodowych wymagań już w tej chwilii stanowi znaczne utrudnienie w budowaniu relacji biznesowych, a z biegiem czasu trend ten tyllko się nasila.

Korzystny wizerunek firmy pośród klientów

Ekologia to temat ważny zarówno dla rządzących, firm. 78% konsumentów uważa, że dbanie o środowisko jest istotne. 55% jest w stanie zapłacić więcej za produkty przyjazne środowisku. Obliczanie śladu węglowego swojej firmy ułatwi Ci budowanie wizerunku odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie marki.

Korzystny wizerunek firmy pośród klientów

Ekologia to temat ważny zarówno dla rządzących, firm.

78% konsumentów uważa, że dbanie o środowisko jest istotne.

55% jest w stanie zapłacić więcej za produkty przyjazne środowisku.


Obliczanie śladu węglowego swojej firmy ułatwi Ci budowanie wizerunku odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie marki.

OPINIE

Poznaj opinie naszych klientów

Dzięki audytowi energetycznemu przeprowadzonemu przez firmę Energy-Saver, nasza firma była w stanie dokładnie ocenić swój ślad węglowy. To pozwoliło nam zrozumieć, gdzie możemy podjąć konkretne działania w celu redukcji emisji CO2. Ich specjaliści pomogli nam dostosować strategię działania, co przyniosło znaczne oszczędności i zmniejszyło nasz wpływ na środowisko.

Opinia - Klienci Energy-Saver
Mariusz M.

Energy-Saver to nieoceniona firma w naszych wysiłkach na rzecz osiągnięcia neutralności węglowej. Dzięki ich audytowi energetycznemu i dostosowanym rozwiązaniom udało się nam zredukować naszą emisję gazów cieplarnianych o 30% w ciągu roku. To jest ogromny krok w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Opinia - Klienci Energy-Saver
Anna B.

Przed współpracą z Energy-Saver mieliśmy niewielką wiedzę na temat naszych emisji. Dzięki ich ekspertyzie w audytach energetycznych teraz mamy pełen obraz naszego wpływu na środowisko. To pomogło nam opracować plan działania, który nie tylko obniżył nasz ślad węglowy, ale także zaoszczędził nam znaczne kwoty na kosztach energetycznych.

Rafał G.

Firma Energy-Saver to prawdziwi eksperci w dziedzinie audytów energetycznych. Dzięki ich pomocy udało się nam znacząco zredukować naszą emisję CO2, co przyczyniło się nie tylko do ochrony środowiska, ale także do zwiększenia naszej konkurencyjności na rynku. Teraz nasi klienci doceniają naszą troskę o środowisko.

Joanna B-K.

Energy-Saver nie tylko dostarcza profesjonalne usługi audytu energetycznego, ale także działa jako partner biznesowy. Ich podejście ukierunkowane na znalezienie spersonalizowanych rozwiązań pozwoliło nam osiągnąć neutralność węglową w krótkim czasie. Teraz możemy być dumni z naszego wkładu w walkę ze zmianami klimatycznymi.

Witold B.

Rozważasz obliczenie śladu węglowego swojej firmy?A może zastanawiasz się, czy obliczanie go ma sens?

Porozmawiajmy o potrzebach Twojej firmy