Energy Saver

Audyt efektywności energetycznej

Audyty efektywności energetycznej

Audyty efektywności energetycznej według Ustawy o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Audyt efektywności energetycznej składa się z szeregu działań, których celem jest:

Zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej, audyt efektywności energetycznej powinien zawierać:

Audyt efektywności energetycznej jest opracowaniem niezbędnym w procesie aplikowania o
wydanie świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów”

Przykład zysków z pozyskanych białych certyfikatów na przykładzie jednego z naszych klientów

Zakres termomodernizacji:

Rodzaj działań Oszczędność energii [GJ] Oszczędność energii [TOE] Cena rynkowa „Białych certyfikatów” [zł/TOE] Zysk ze sprzedaży świadectw [zł]
Docieplenie ścian 247,48 6,783 2000,00 13 566,00
Docieplenie stropodachu 183,06 4,372 2000,00 8 744,00
Wymiana oświetlenia na LED 277,51 6,628 2000,00 13 256,00
SUMA 708,05 708,05 - 35 566 ,0

Więcej o systemie „białych certyfikatów”.

Wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zgodnie z OBWIESZCZENIEM MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 30 listopada 2021

oraz wiele innych szczegółowo opisanych w wykazie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zgodnie OBWIESZCZENIEM MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 30 listopada 2021 r.

Firma Energy Saver od lat świadczy usługi w zakresie doradztwa energetycznego. 6 lat na rynku pozwoliło nam przeprowadzić setki badań i analiz, które przyczyniły się do ograniczenia zużycia mediów oraz kosztów. Zapraszamy do darmowej konsultacji, aby indywidualnie omówić Państwa potrzeby.