Energy Saver

Współczynniki korygujące LAF (Rm)

Współczynniki korygujące LAF

Rozliczanie energii cieplnej w budynkach wielolokalowych w oparciu o wskazania podzielników kosztów ogrzewania jest zadaniem niełatwym i wywołującym wiele kontrowersji wśród lokatorów, jak i pytań o pomoc zarządców nieruchomości. 

Zgodnie z art. 45a pkt.9 Ustawy Prawo Energetyczne:

Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, tak aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania….

Współczynniki korygujące LAF (RM),  to współczynniki redukujące niekorzystne położenie lokalu w bryle budynku.

Obliczeniowa metoda wyznaczenia współczynnika LAF uwzględnia straty cieplne wynikające m.in. z:

Wyznaczanie współczynnika LAF powszechnie odbywa się dwoma metodami.

Warto na tym etapie dodać, że metoda obliczeniowa wyznaczenia współczynników korygujących LAF jest najbardziej miarodajna.

Przykład wyliczenia współczynników LAF metodą obliczeniową.

Nr. lokalu Pow. lokalu Straty cieplne Straty pow. Współ. korekcyjny LAF
 – m2 W W/m2
3 73,39 2626 35,781 0,759
4 68,96 2588 37,529 0,723
5 90,36 2570 28,442 0,954
6 74,93 2376 31,71 0,856
7 91,43 2534 27,715 0,979
8 74,83 2377 31,765 0,855
9 94,12 2555 27,146 1
10 52,31 2409 46,052 0,589
11 39,44 1996 50,609 0,536
12 37,29 1520 40,762 0,666
 

Wykonanie obliczeń współczynników wyrównawczych korygujących niekorzystne położenie mieszkania w bryle budynku LAF, „Rm”, należy wykonać niezwłocznie po przeprowadzonych pracach termomodernizacyjnych lub w momencie przystąpienia nieruchomości do rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej na podstawie podzielników kosztów centralnego ogrzewania lub ciepłomierzy lokalowych. Poniżej zestawiono współczynniki LAF w zależności od przyjętej metody ich doboru. Różnice są spore co przekłada się na sposób rozliczenia kosztów ogrzewania wśród mieszkańców.

3 piętro M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
Powierzchnia 53,25 44,55 44,55 56,6 56,6 56,6 44,55 44,55 56,6
LAF z tablic COBRIT INSTAL 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8
LAF obliczeniowy przed dociepleniem 0,66 0,73 0,74 0,7 0,75 0,75 0,74 0,74 0,63
LAF obliczeniowy po dociepleniu 0,88 0,9 0,9 0,98 1 0,99 0,85 0,86 0,85
2 piętro M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
Powierzchnia 53,25 44,55 44,55 56,6 56,6 56,6 44,55 44,55 56,6
LAF z tablic COBRIT INSTAL 0,9 1 1 1 1 1 1 1 0,9
LAF obliczeniowy przed dociepleniem 0,8 0,91 0,92 1 1 0,91 0,93 0,94 0,82
LAF obliczeniowy po dociepleniu 0,91 0,86 0,88 0,97 0,99 0,97 0,83 0,85 0,9
1 piętro M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
Powierzchnia 53,25 44,55 44,55 56,6 56,6 56,6 44,55 44,55 56,6
LAF z tablic COBRIT INSTAL 0,9 1 1 1 1 1 1 1 0,9
LAF obliczeniowy przed dociepleniem 0,85 0,9 0,89 1 1 0,91 0,95 0,95 0,81
LAF obliczeniowy po dociepleniu 0,91 0,84 0,82 0,97 0,97 0,97 0,83 0,85 0,9
parter M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
Powierzchnia 53,25 44,55 44,55 56,6 56,6 56,6 44,55 44,55 56,6
LAF z tablic COBRIT INSTAL 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8
LAF obliczeniowy przed dociepleniem 0,76 0,74 0,78 0,91 0,91 0,92 0,77 0,74 0,79
LAF obliczeniowy po dociepleniu 0,73 0,72 0,72 0,99 0,98 0,99 0,74 0,75 0,93

Zalety metody obliczeniowej

Kiedy należy stosować współczynniki?

Wykonanie obliczeń należy niezwłocznie wykonać po przeprowadzonych pracach termomodernizacyjnych lub w momencie przystąpienia nieruchomości do rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej na podstawie podzielników kosztów centralnego ogrzewania lub ciepłomierzy lokalowych.

Firma Energy Saver od lat świadczy usługi w zakresie doradztwa energetycznego. 6 lat na rynku pozwoliło nam przeprowadzić setki badań i analiz, które przyczyniły się do ograniczenia zużycia mediów oraz kosztów. Zapraszamy do darmowej konsultacji, aby indywidualnie omówić Państwa potrzeby.