Energy Saver

Audyt remontowy

CZYM JEST AUDYT REMONTOWY?

Zakres i normy audytu remontowego

Audyt remontowy zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, które:

DOFINANSOWANIE

Uzyskaj dofinansowanie!

Wysokość premii remontowej wynosi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie może wynosić niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego. Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej jak wyżej i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.

 

Jeśli chcesz sprawdzić wysokość premii remontowej skorzystaj z kalkulatora BGK poniżej. 

DLA KOGO?

Premia remontowa

Premia remontowa przeznaczona jest dla budynków, które zaczęto użytkować przed 14 sierpnia 1961 roku.

 

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów wprowadziła możliwość uzyskania premii remontowej, która będzie częściowym umorzeniem zaciągniętego kredytu (podobnie jak w przypadku premii termomodernizacyjnej).

BENEFICJENCI

Kto może zostać beneficjentem?

W ustawie został określony minimalny wskaźnik przedsięwzięcia remontowego, tym samym wykluczając możliwości finansowania stosunkowo niewielkich remontów. Przepisy wykluczają również możliwość finansowania przedsięwzięć remontowych, których łączna wartość jest zbliżona do poziomu aktualnych kosztów budowy podobnego budynku mieszkalnego (wykluczenie wsparcia dla przedsięwzięć nieopłacalnych ekonomicznie).

Szczegółowe informacje na temat przyznawani Premii remontowej można znaleźć w Informatorze BGK o zasadach udzielania premii.

Osoby fizyczne

Wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych

Spółdzielnie mieszkaniowe

Towarzystwa budownictwa społecznego TBS

MATERIAŁY POMOCNICZNE

Dokumenty do pobrania:

BANKI KREDYTUJĄCE

Bank Gospodarstwa Krajowego, w zakresie Funduszu Termomodernizacji i Remontów, współpracuje z następującymi bankami kredytującymi:

* kredytów z premią osobom fizycznym udzielają wybrane banki spółdzielcze z Grupy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

CERTYFIKOWANY AUDYTOR

Kto wykonuje audyt?

Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych audytorów energetycznych! Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić środowisku energetycznemu i nie tylko maksimum wiedzy oraz profesjonalizmu z zakresu oszczędzania energii przy wykorzystaniu innowacyjnych technik oraz rozwiązań.

CO MÓWIĄ O NAS LICZBY

Audyt remontowy w liczbach!

0
Certyfikowanych specjalistów
0
Najlepsze rozwiązanie
0
Godzinna pomoc i wsparcie
0
Profesjonalnych usług