Energy Saver

Białe certyfikaty

Co to jest biały certyfikat?

Białe certyfikaty – Świadectwa efektywności energetycznej to właściwie świadectwa efektywności energetycznej, będące prawami majątkowymi notowanymi na Towarowej Giełdzie Energii. Białe certyfikaty poświadczają zwiększenie efektywności energetycznej (zmniejszenie zużycia energii) w wyniku przeprowadzonej modernizacji. Wśród białych certyfikatów oferujemy: Świadectwa przetargowe, świadectwami bezterminowe i świadectwa roczne.

Kto może aplikować o wydanie „białych certyfikatów” ?

System świadectw efektywności energetycznej jest skierowany do podmiotów, które z własnych środków finansowych zrealizowały lub planują zrealizować przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej o minimalnej oszczędności energii 10 toe.

Przedsięwzięcia poprawy efektywności muszą być zrealizowane ze środków własnych inwestora. Białe certyfikaty nie mogą zostać wydane jeżeli na ich realizację przyznano:

Premię termomodernizacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,

Pomoc inwestycyjną, w przypadku gdy przyznanie tego świadectwa spowoduje przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na to przedsięwzięcie, przyjmując, że wartość praw majątkowych wynikających ze świadectwa stanowi iloczyn kwoty 1500 zł za tonę oleju ekwiwalentnego oraz ilości energii finalnej, planowanej do zaoszczędzenia średnio w ciągu roku, w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia.

Pełna lista przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej zawiera OBWIESZCZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, które można zobaczyć tutaj.

Ile można zyskać na „białych certyfikatach”?

To ile możemy zyskać na sprzedaży świadectw efektywności energetycznej zależy od ilości energii finalnej (tony oleju ekwiwalentnego) jaką zaoszczędzimy w wyniku przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną. Ceny „białych certyfikatów” są cenami ruchomymi. Średnia cena za 1 toe (1 toe = 41,868 GJ = 11,63 MWh) zaoszczędzonej energii wynosi około 1300 zł – 1500 zł.

Przykład:

Wykonujemy docieplenie budynku hali produkcyjnej wraz wymianą starego oświetlenia na LED. W wyniku planowanych prac termomodernizacyjnych przewidziano: 1. Docieplenie murowanych z cegły ścian zewnętrznych o łącznej powierzchni 680 m2 styropianem o grubości 15 cm 2. Docieplenie stropodachu żelbetowego o łącznej powierzchni 280 m2 wełną mineralną 3. Wymiana 95 lamp metalohalogenkowych o mocy 400 W na nowoczesne naświetlacze LED o mocy 200W.

 • Ad 1 Oszczędność energii z tytułu docieplenia ścian zewnętrznych wyniesie 247,48 GJ/rok co daje 6,783 toe
 • Ad 2 Oszczędność energii z tytułu docieplenia stropodachu wyniesie 183,06 GJ/rok co daje 4,372 toe
 • Ad 3 Oszczędność energii z tytułu modernizacji oświetlenia wyniesie 77086,80 kWh/rok co daje 6,628 toe

Przyjmując średnią cenę zł/toe na poziomie 1400,00 zł realne zyski ze sprzedaży białych certyfikatów wyniosą

16,912 toe * 1400,00 zł = 23 676,16 zł (w tym należy uwzględnić prowizję za przygotowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku do URE z reguły 10 – 20 „success fee” %)

Uwaga! Powyższe obliczenia są wartościami przybliżonymi i zostały wykonane przy założeniach:

 • Temperatura wewnątrz budynku wynosi16 st. C
 • Budynek znajduje się we Wrocławiu
 • Ogrzewany przez całą długość sezonu grzewczego
 • Brak dodatkowego docieplenia przegród w stanie istniejącym
 • Roczny czas wykorzystania oświetlenia wynosi 2800 h/rok

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  *Administratorem Twoich danych osobowych jest Energy-Saver Group Sp z o.o., z siedzibą we Wrocławiu 50-078, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4, lok. 29. Wysyłając zapytanie poprzez formularz akceptujesz politykę cookies oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Więcej informacji na temat polityki prywatności przeczytasz tutaj. Możesz również zarządzać swoimi danymi osobowymi poprzez modyfikację lub ich usunięcie / zapomnienie pisząc do administratora: rodo@energy-saver.pl.