Energy Saver

Szkolenie - Audytor Energetyczny

Szkolenie praktyczne z wykonywania audytów energetycznych, remotnowych oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Cel szkolenia

Zaznajomienie z przepisami prawa oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania audytów energetycznych i remontowych zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 223/2008 poz. 1459, ze zmianami w tym w roku 2020) i rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy audytu energetycznego i remontowego (Dz.U. 43/2009, poz.346) wraz z późniejszymi zmianami oraz świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej wraz z późniejszymi zmianami.

Wymogi prawne i administracyjne

Zgodnie z art. 17 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, świadectwa charakterystyki energetycznej może sporządzać osoba:

a także, ukończyła:

Świadectwa charakterystyki energetycznej może sporządzać osoba, która posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Program szkolenia.

Dzień 1 – Zajęcia teoretyczne, wykłady:

Ustawy i rozporządzenia:

Dodatkowe wykłady w zakresie:

Dzień 2 – Zajęcia praktyczne w terenie:

Zajęcia praktyczne:

Dzień 3 – Zajęcia teoretyczne, wykłady:

Zajęcia praktyczne:

Termin szkolenia.

Termin zostanie głoszony po zebraniu minimalnej liczby uczestników.

Możliwe są także szkolenia indywidualne. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Firma Energy Saver od lat świadczy usługi w zakresie doradztwa energetycznego. 6 lat na rynku pozwoliło nam przeprowadzić setki badań i analiz, które przyczyniły się do ograniczenia zużycia mediów oraz kosztów. Zapraszamy do darmowej konsultacji, aby indywidualnie omówić Państwa potrzeby.