Energy Saver

Program „Moje Ciepło”

Program „Moje Ciepło”

Cel Programu

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Rodzaje przedsięwzięć

Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Ważne

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie:

Dokumentem potwierdzającym wyżej wymienione warunki są charakterystyka energetyczna budynku zawarta w projekcie budowlanym lub świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Jeżeli projekt budowlany nie uwzględnia pompy ciepła, to w trakcie trwania budowy budynku (gdy nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) można zaktualizować projektowaną charakterystykę energetyczną.

Jeżeli natomiast zawiadomiono o zakończeniu budowy lub budynek został już oddany do użytkowania, wtedy należy wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej, którego koszt można uwzględnić jako koszt kwalifikowany przy składaniu wniosku o dofinansowanie.

Powyższe dokumenty możecie Państwo uzyskać w naszej firmie.

W celu uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej lub projektowanej charakterystyki, prosimy o zgłoszenie poprzez kliknięcie w poniższy przycisk

Koszty kwalifikowane wraz z wymaganiami technicznymi i prawnymi

Kosztem kwalifikowanym w wysokości max. 5% kosztów jest wymieniona w poniższej tabeli dokumentacja.  

Lp. Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane
1 Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku Koszt wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku sporządzonego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku należy sporządzić, w przypadku zmian rozwiązań technicznych/instalacyjnych w stosunku do zawartych w Projekcie budowlanym.
2 Dokumentacja projektowa Koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej dotyczącej niezbędnej dokumentacji geologicznej dla gruntowej pompy ciepła

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Rodzaj pompy ciepłaTypDofinansowanie w formie dotacji
Proc. udział w kosztach kwalifikowanychProc. udział w kosztach kwalifikowanych dla osób fizycznych posiadające kartę dużej rodzinyDo kwoty
Gruntowedo 30%do 45%21 000 zł
Powietrznetypu powietrze-powietrze w systemie centralnymdo 30%do 45%7 000 zł
typu powietrze-wodado 30%do 45%7 000 zł

Źródło: www.mojecieplo.gov.pl/

 

Program „Moje Ciepło” – beneficjenci

Beneficjent to osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem nowego budynku jednorodzinnego, czyli budynku w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • nie przesłano zawiadomienia o zakończeniu budowy
  • nie przedłożono wniosku o pozwolenie na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  • dostarczono zawiadomienie o zakończeniu budowy nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
  • przekazano wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Beneficjentem może być wyłącznie osoba, którą wskazano w zgłoszeniu budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub w pozwoleniu na budowę. Co ważne, osoba biorąca udział w programie „Moje Ciepło” musi zostać podana jako odbiorca lub nabywca na fakturze bądź innymi dokumencie księgowym. Jeśli wnioskodawcą jest inna osoba niż odbiorca/nabywca, to niezbędne jest załączenie odpowiednich oświadczeń.

Program „Moje Ciepło” – warunki

Chcecie Państwo wziąć udział w programie “Moje Ciepło”? Zasady jasno wskazują, iż konieczne jest przedłożenie takich dokumentów, jak charakterystyka energetyczna budynku zawarta w projekcie budowlanym bądź świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Nasz zespół zajmuje się profesjonalnym sporządzaniem tych dokumentów. Mamy w tym bardzo duże doświadczenie, dzięki czemu gwarantujemy usługi na najwyższym poziomie. Jesteśmy dokładni, rzetelni i terminowi. Dokumenty przygotowujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami.

Program „Moje Ciepło” – ceny potrzebnych dokumentów

Ile kosztuje charakterystyka energetyczna budynku i świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, czyli dokumenty niezbędne osobom biorącym udział w programie “Moje Ciepło”? Aby uzyskać odpowiedź na to pytania, należy skontaktować się z naszym zespołem. Ceny sporządzenia tych dokumentów ustalamy indywidualnie z klientami. Wynika to z faktu, iż koszty są zależne od różnorodnych czynników.

Firma Energy Saver od lat świadczy usługi w zakresie doradztwa energetycznego. 6 lat na rynku pozwoliło nam przeprowadzić setki badań i analiz, które przyczyniły się do ograniczenia zużycia mediów oraz kosztów. Zapraszamy do darmowej konsultacji, aby indywidualnie omówić Państwa potrzeby.