Energy Saver

Inwentaryzacja źródeł ciepła

Inwentaryzacja źródeł ciepła

Inwentaryzacja źródeł ciepła polega na opracowaniu bazy danych systemów grzewczych budynków oraz lokali zlokalizowanych na terenie gminy/miasta. Podstawą do opracowania bazy jest zebranie wszelkich danych, włącznie z adresami nieruchomości oraz pełnymi informacjami dotyczącymi systemów grzewczych i ilości zużywanego/spalanego paliwa.

Zbiór danych odbywa się z wykorzystaniem poniższych metod:

Skąd wynika obowiązek sporządzania inwentaryzacji?

W celu wypełnienia zobowiązania wynikającego z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, został przyjęty Krajowy program ograniczania zanieczyszczenia powietrza. KPOZP to dokument, który stanowi narzędzie kontroli i zarządzania działaniami, a także jest podstawowym dokumentem do dalszego planowania osiągnięcia celów redukcyjnych poprzez eliminowanie tzw. „kopciuchów”. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji źródeł ciepła wykonywany jest wyżej wspomniany KPOZP.

Baza danych inwentaryzacji źródeł ciepła może służyć do uzupełnienia Centralnej bazy Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która jest obowiązkiem każdego miasta lub gminy od 1 lipca 2021 r.

Zakres usługi obejmuje

Firma Energy Saver od lat świadczy usługi w zakresie doradztwa energetycznego. 6 lat na rynku pozwoliło nam przeprowadzić setki badań i analiz, które przyczyniły się do ograniczenia zużycia mediów oraz kosztów. Zapraszamy do darmowej konsultacji, aby indywidualnie omówić Państwa potrzeby.