Energy Saver

Obowiązkowy audyt przedsiębiorstwa

DLA KOGO AUDYT OBOWIĄZKOWY?

Dla kogo jest Obowiązkowy Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa?

Audyt skierowany jest dla firm które:

Powyżej 250 zatrudnionych

Zatrudniają minimum 250 osób. Zatrudnionych przelicza się na pełne etaty, niezależnie od formy zatrudnienia.

Obrót powyżej 50mln €

Osiągnęły roczny obrót netto w 2018 lub 2019 roku ze sprzedaży wyrobów, usług oraz operacji finansowych przekraczający 50 milionów euro (204,45 mln zł) oraz osiągnęły sumę aktywów bilansu sporządzonego na koniec 2018 lub 2019 w wysokości większej niż 43 mln euro (175, 82 mln zł).

NIE KAŻDY MUSI WYKONAĆ AUDYT!

Kto jest zwolniony z audytu obowiązkowego?

Przedsiębiorstwa posiadające system zarządzanie energią ISO 50001:2011.

Przedsiębiorstwa posiadające system zarządzania środowiskiem.

Przedsiębiorstwa wpisane do rejestru EMAS.

PRZEBIEG AUDYTU

Jak przebiega audyt obowiązkowy przedsiębiorstwa?

Krok 1

Wywiad środowiskowy oraz gromadzenie danych.

Krok 2

Analiza danych.

Krok 3

Określanie audytu.

Krok 4

Wdrożenie audytu

Krok 5

Oszczędność czasu i energii

CO ZAWIERA PROFESJONALNY AUDYT?

Prawidłowo i efektywnie wykonany audyt obowiązkowy powinien zawierać:

  • Aktualne dane dotyczące zużycia energii

    Audyt należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc,

  • Szczegółowy raport dotyczący zużycia energii

    Zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo,

  • Analiza kosztowa

    Powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Uniknij kar!

Wykonaj audyt obowiązkowy przedsiębiorstwa już teraz i uniknij kar!

Za niewywiązanie się z obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa grozi kara pieniężna, która może wynieść nawet 3 000 000 zł, jednak nie więcej niż 5% przychodu przedsiębiorstwa.

CERTYFIKOWANY AUDYTOR

Kto wykonuje audyt?

Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych audytorów energetycznych! Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić środowisku energetycznemu i nie tylko maksimum wiedzy oraz profesjonalizmu z zakresu oszczędzania energii przy wykorzystaniu innowacyjnych technik oraz rozwiązań.

CO MÓWIĄ O NAS LICZBY

Audyt obowiązkowy w liczbach!

0
Certyfikowanych specjalistów
0
Najlepsze rozwiązanie
0
Godzinna pomoc i wsparcie
0
Profesjonalnych usług

Zespół certyfikowanych audytorów

Zespół Energy Saver 

Profesjonalny audyt obowiązkowy dla firm i przedsiębiorstw
wykonywany przez certyfikowany zespół audytorów, to: