Audyt energetyczny oświetlenia

Profesjonalna ocena stanu oświetlenia lub instalacji!

Audyt energetyczny oświetlenia jest bardzo ważnym procesem, wspierającym decyzję o modernizacji oświetlenia. Oferujemy kompleksową modernizację oświetlenia od audytu zaczynając na realizacji przedsięwzięcia kończąc

Skuteczna modernizacja oświetlenia to oszczędność kosztów i energii na poziomie minimum 40%.


Audyt oświetlenia zawiera ocenę aktualnego stanu systemu oświetlenia oraz wskazuje możliwe do zastosowania przedsięwzięcia modernizacyjne, ich zakres, parametry techniczne i ekonomiczne, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia efektywności ekonomicznej.

Modernizacja oświetlenia to idealny sposób na uzyskanie „białych certyfikatów”.
Audyt energetyczny oświetlenia przeprowadzony przez specjalistów Energy Saver składa się z następujących czynności:

Audyt energetyczny oświetlenia
Wizja lokalna mająca na celu ocenę stanu oświetlenia obiektu.
Audyt energetyczny oświetlenia
Inwentaryzacja oświetlenia.
Audyt energetyczny oświetlenia
Pomiary natężenia oświetlenia
Audyt energetyczny oświetlenia
Obliczenia mocy oraz zapotrzebowania na energię.
Audyt energetyczny oświetlenia
Ocena energochłonności, istniejącego systemu oświetlenia budynku (wskaźnika efektywności oświetlenia (Lighting Energy Numeric Indicator – LENI).
Audyt energetyczny oświetlenia
Analiza możliwych rozwiązań.
Audyt energetyczny oświetlenia
Pprzygotowanie dostępnych wariantów modernizacji oświetlenia.
Audyt energetyczny oświetlenia
Specjalna oferta przygotowana przez naszych ekspertów - współpracujemy z producentami oświetlenia, dzięki czemu możemy zaoferować Państwu kompleksową usługę modernizacji oświetlenia od audytu po realizację.

Przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną systemu oświetlenia:

 • wymiana źródeł światła na energooszczędne,
 • Wymiana starych opraw na nowe wysoko sprawne,
 • Zastosowanie automatyki sterowania wydajnością i parametrami oświetlenia,
 • Zastosowanie czujników ruchu,
 • Racjonalizacja czasu załączania oświetlenia,
 • Wydzielenie sekcji oświetleniowych.
Modernizacja oświetlenia to idealny sposób na uzyskanie „białych certyfikatów” .Metodyka

Zadaniem inwentaryzacji oświetlenia jest określenie liczby zainstalowanych punktów świetlnych oraz rodzajów zastosowanych źródeł światła, a następnie oszacowanie ilości zużywanej przez nie energii elektrycznej. W obiekcie przeprowadza się pomiary natężenia oświetlenia Eśr, oraz współczynników odbicia powierzchni zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 12464-1. Warunki oświetlenia uznaje się za prawidłowe, jeżeli średnie eksploatacyjne natężenie oświetlenia Eśr jest równe lub wyższe od wymaganego przez normę i inne niżej przytoczone przepisy, wytyczne i normy:

 • Norma PN-82/E-04040.03. Pomiary fotometryczne i radiometryczne. Pomiar natężenia oświetlenia.
 • Norma PN-EN 15193:2007: Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia.
 • Norma PN-EN 12464-1:2004: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
 • Norma PN-EN 12665:2003: Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia.
 • Norma PN-EN 60598-1:2007. Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania.
 • Komentarz SEP dotyczący PN-EN 12464-1:2004, październik 2007 r., Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 155, poz. 1089).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie efektywności energetycznej dla stateczników do lamp fluorescencyjnych (Dz.U. 110, poz. 929).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z późn. zm.).

Co nam daje audyt energetyczny oświetlenia?


Wyślij nam zapytanie lub zamów Audyt energetyczny oświetlenia!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

*Administratorem Twoich danych osobowych jest Energy-Saver Group Sp z o.o., z siedzibą we Wrocławiu 50-078, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4, lok. 29. Wysyłając zapytanie poprzez formularz akceptujesz politykę cookies oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Więcej informacji na temat polityki prywatności przeczytasz tutaj. Możesz również zarządzać swoimi danymi osobowymi poprzez modyfikację lub ich usunięcie / zapomnienie pisząc do administratora: rodo@energy-saver.pl.

Instalacje fotowoltaiczne dla Domu!
Do każdej instalacji gratis!

Tylko do końca marca oferta specjalna! Specjalnie dla Ciebie, abyś mógł na bieżąco monitorować produkcję swojej energii TABLET GRATIS. Wystarczy, że zainstalujesz odpowiednią aplikację!

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń!

+48 535 320 923

Aby otrzymać darmowy tablet do instalacji z dotacją wyślij swoje zgłoszenie!


Administratorem Twoich danych osobowych jest: Energy Saver Group Sp z o.o. Przetwarzamy Twoje dane w celu odpowiedzi na powyższy formularz. Więcej o polityce prywatności i danych osobowych przeczytasz tutaj.

Dziękujemy za zgłoszenie!
Wkrótce nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w celu w celu ustalenia możliwości montażowych instalacji fotowoltaicznej!