Energy Saver

Audyt energetyczny termomodernizacyjny

CZYM JEST AUDYT TERMOMODERNIZACYJNY?

Poprawa efektywności
energetycznej budynku

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Zmniejsz koszty za energię!

Audyt energetyczny termomodernizacyjny pozwoli na redukcję poboru energii oraz zmniejszy koszty w budynkach i przemyśle. Premia termomodernizacyjna to pomoc państwa skierowana bezpośrednio do inwestorów, którzy podjęli się realizacji przedsięwzięcia poprawy efektywności energetycznej w budynku.

Premię przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego i przysługuje ona nam tylko w sytuacji, gdy wzięliśmy kredyt na termomodernizację.

PREMIA

Premia na termomodernizację

Premia skierowana jest do:

Osób fizycznych – w tym właścicieli domów jednorodzinnych

Osób prawnych – spółdzielni mieszkaniowych i spółek prawa handlowego

Wspólnot mieszkaniowych

Samorządów terytorialnych

PREMIA

Premię można uzyskać na wykonanie termomodernizacji

Budynków mieszkalnych (w tym domów jednorodzinnych)

Budynków zbiorowego zamieszkania (jak np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, akademiki, domy dziecka i inne budynki o podobnym przeznaczeniu)

Budynków użyteczności publicznej, będących własnością JST i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych

Lokalnych sieci ciepłowniczych

Lokalnych sieci ciepłowniczych

PRZEBIEG AUDYTU

Jak przebiega audyt obowiązkowy przedsiębiorstwa?

Krok 1

Wywiad środowiskowy oraz gromadzenie danych.

Krok 2

Analiza danych.

Krok 3

Określanie audytu.

Krok 4

Wdrożenie audytu

Krok 5

Oszczędność czasu i energii

CO ZAWIERA PROFESJONALNY AUDYT?

Prawidłowo i efektywnie wykonany audyt obowiązkowy powinien zawierać:

  • Aktualne dane dotyczące zużycia energii

    Audyt należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc,

  • Szczegółowy raport dotyczący zużycia energii

    Zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo,

  • Analiza kosztowa

    Powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Uniknij kar!

Wykonaj audyt obowiązkowy przedsiębiorstwa już teraz i uniknij kar!

Za niewywiązanie się z obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa grozi kara pieniężna, która może wynieść nawet 3 000 000 zł, jednak nie więcej niż 5% przychodu przedsiębiorstwa.

CERTYFIKOWANY AUDYTOR

Kto wykonuje audyt?

Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych audytorów energetycznych! Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić środowisku energetycznemu i nie tylko maksimum wiedzy oraz profesjonalizmu z zakresu oszczędzania energii przy wykorzystaniu innowacyjnych technik oraz rozwiązań.

CO MÓWIĄ O NAS LICZBY

Audyt obowiązkowy w liczbach!

0
Certyfikowanych specjalistów
0
Najlepsze rozwiązanie
0
Godzinna pomoc i wsparcie
0
Profesjonalnych usług

Zespół certyfikowanych audytorów

Zespół Energy Saver 

Profesjonalny audyt obowiązkowy dla firm i przedsiębiorstw
wykonywany przez certyfikowany zespół audytorów, to: