Energy Saver

Instalacje fotowoltaiczne dla domu 

Płacisz wysokie rachunki za energię elektryczną? Jeszcze nie ma powodów do obaw, bo… będą jeszcze wyższe!!! Wzrost cen energii elektrycznej jest nieunikniony. Wpływa na to bardzo wiele czynników zewnętrznych. Jednym z głównych czynników jest ciągły wzrost cen praw do emisji CO2. Jak powszechnie wiadomo energetyka w Polsce w 80% oparta jest na paliwach kopalnych (węgiel kamienny około 50% oraz węgiel brunatny około 30%). Powyższe tylko potwierdza, że w najbliższym czasie dostawcy energii elektrycznej z pewnością nie obniżą kosztów sprzedawanej energii. 

Fotowoltaika dla Domu

Zapomnij o podwyżkach i wysokich rachunkach!

System rozliczeń z zakładem energetycznym

Niestety nie cała energią jaką wyprodukuje nasza instalacja staje się naszą własnością. Reguluje to ustawa o Odnawialnych źródeł energii wprowadzając tzw. System net-meteringu, który umożliwia „zmagazynowanie” nadwyżek naszej wyprodukowanej energii w okresie letnim i tym samym odebranie w okresie zimowym, kiedy produkcja jest niższa ze względu na zdecydowanie mniejsze nasłonecznienie. 

Działa on za zasadzie opustów. Właściciele instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 KWp są rozliczania wg stawki 0,8 x energia kWh wyprodukowana przez naszą instalację i oddana do sieci. Natomiast w przypadku instalacji większej od 10 KWp opus wynosi 0,7 x energia w kWh wyprodukowana przez naszą instalację i oddana do sieci. Taka forma wsparcia dla prosumentów jest bardzo atrakcyjna, ponieważ nie wymaga chociażby koncesji na handel energią elektryczną jak w przypadku odsprzedaży nadwyżek energii po średniej cenie TGE. 

 

Obok symulacja skumulowanego przepływu pieniężnego dla jednego z naszych klientów. Wysokość rachunków około 200 zł miesięcznie, instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kWp. Coroczny wzrost cen energii na poziomie 2% (dane na podstawie URE). Już w 10 roku inwestycji instalacja zaczyna na Ciebie zarabiać. I tak przez kolejne nawet 20 lat !