Energy Saver

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

Nawet 90 % dofinansowania do poprawy efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych!

justify

no-repeat;left top;;

auto

Najważniejsze informacje o Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” (termomodernizacja domów jednorodzinnych):

 • Na realizację Programu związanego z ochroną powietrza i poprawą jego jakości w domach jednorodzinnych tj. termomodernizację, przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów).
 • Finasowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł.
 • Okres finansowania Programu rozpisany jest na lata 2018-2029.
 • Finansowanie Programu będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz z środków europejskich nowej perspektywy finansowej.
 • Minimalny koszt realizowanego projektu to 7.000 zł.
 • Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 30 do 90 proc. kosztów inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w rodzinie.
 • Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.
 • Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.
 • Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc.
  w nowo budowanych budynkach mieszkalnych dofinansowanie obejmie zakup i montaż: węzłów cieplnych, nowoczesnych kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła.

justify

no-repeat;left top;;

auto

Czyste powietrze

justify

no-repeat;left top;;

auto

Od kiedy? Dla kogo? Ile zyskasz?

Jesteś właścicielem domu jednorodzinnego? Możesz otrzymać dofinansowanie!

center

no-repeat;left top;;

auto

Kiedy rusza nabór?: Program „Czyste Powietrze” powinien ruszyć 1 września. Docelowo wnioski będzie można składać jedynie przez Internet, choć na początku przyjęte zostaną również tradycyjne, papierowe pisma.

Do kogo skierowane jest dofinansowanie?: Oferta skierowana będzie do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Ile można zyskać?:

 • Na realizację Programu związanego z ochroną powietrza i poprawą jego jakości w domach jednorodzinnych tj. termomodernizację, przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów)
 • Finasowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł.
  Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 30 do 90 proc. kosztów inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w rodzinie.
 • Minimalny koszt realizowanego projektu to 7.000 zł.
 • Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.

Więcej informacji na temat wysokości dofinansowania można znaleźć
[popup title=”tutaj” padding=”0″ button=”0″]

Wysokość dotacji
[/popup].

– i odnośnik do tabeli Program „Czyste powietrze” – wysokość dotacji w zależności od progu dochodowego

accordion

Nabór

h4

Od 1 Września 2018

icon-lamp

Czyste powietrze - Energy Saver Group

top

Dla kogo?

h4

Dla właścicieli jednorodzinnych domów mieszkalnych

icon-lamp

Czyste powietrze - Energy Saver Group

top

Pula

h4

103,0 mld

icon-lamp

Czyste powietrze - Energy Saver Group

top

Audyt energetyczny – niezbędny załącznik wniosku o dofinansowanie

Audyt energetyczny jest opracowaniem, w którym dokonuje się techniczno – ekonomicznej analizy budynku dotyczącej zużycia energii, a następnie określa się, jakie modernizacje trzeba wykonać, aby zmniejszyć zużycie energii i związane z tym koszty eksploatacyjne.

Koszt sporządzenia audytu energetycznego budynku jednorodzinnego w programie „Czyste Powietrze” jest kosztem kwalifikowanym do kwoty 1000 zł.

[button title=”Zapisz się do programu!” link=”#kontakt” target=”” align=”” icon=”” icon_position=”” color=”#97cc02″ font_color=”WHITE” size=”2″ full_width=”” class=”” download=”” rel=”” onclick=””]

center

no-repeat;left top;;

auto

Czyste powietrze

left

no-repeat;left top;;

auto

Jakie przedsięwzięcia można sfinansować w ramach programu ” [highlight background=”” color=””]Czyste powietrze[/highlight]” ?

 • Wymiana źródeł ciepła starej generacji na węzły cieplne, nowoczesne kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa-pellet), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła.
 • Docieplenie ścian zewnętrznych,
 • Docieplenie dachów, stropodachów oraz stropów nad ostatnią kondygnacją,
 • Wymiana okien i drzwi,
 • Docieplenie stropów nad nieogrzewaną piwnicą
 • Modernizacja wewnętrznych instalacji grzewczych, tj. wymiana grzejników, wymiana instalacji, montaż zaworów termostatycznych i równoważących,
 • Zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

left

no-repeat;left top;;

auto

Przykładowe maksymalne stawki jednostkowe dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych kwalifikowalnych w programie wynoszą:

 • ocieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące do 150 zł za m2.
 • wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych do 700 zł za m2.
 • instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do 10.000 zł za zestaw.
 • pompy ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej do 30.000 zł za zestaw.
 • kotły gazowe kondensacyjne wraz z systemem odprowadzania spalin do 20.000 zł za zestaw.

Masz wątpliwości czy otrzymasz dofinansowanie lub inne pytania?

Napisz do nas poprzez wiadomość email, lub wyślij formularz zgłoszeniowy!
Nasi certyfikowani audytorzy energetyczni chętnie odpowiedzą na wszystkie wasze pytania.

left

no-repeat;left top;;

auto

Wysokość przyznanej dotacji będzie zależała od dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Osoby zainteresowane mogą liczyć na pokrycie od ok. 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji

left

no-repeat;left top;;

auto

Czyste powietrze - Energy Saver Group

https://www.energy-saver.pl/wp-content/uploads/2018/08/foto-tabelka.jpg

Wymagana dokumentacja

left

no-repeat;left top;;

auto

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” należy złożyć:

 • dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości, jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru księgi wieczystej,
 • kopię zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych wraz z oświadczeniem, że właściwy organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu lub ostateczna decyzja pozwolenia na budowę – jeśli dotyczy,
 • pozwolenia organu architektoniczno-budowlanego (jeśli dotyczy),
 • dokumentację fotograficzną odzwierciedlająca stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia na etapie składania wniosku,
 • branżową dokumentację projektową wykonaną przez uprawnionego projektanta/ audyt energetyczny, ekspertyza ornitologiczna lub chiropterologiczna – jeśli zostały wykonane,
 • oświadczenie o dochodach wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość.

left

no-repeat;left top;;

auto

Do wypłaty dofinansowania należy dodatkowo dostarczyć:

 • protokół częściowego/końcowego odbioru przedsięwzięcia,
 • dokumenty księgowe potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia, wykaz umów z wykonawcami (jeśli zostały zawarte),
 • dokumentację fotograficzną odzwierciedlającą stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia,
 • dokument dokonanego przelewu lub inny dokument poświadczający opłacenie dowodów księgowych (dokument dołącza się w przypadku wniosku o wypłatę na rachunek beneficjenta).

Osoby zainteresowane finansowaniem inwestycji w ramach programu muszą mieć na uwadze, że NFOŚiGW/WFOŚiGW dokonują kontroli przedsięwzięć samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne w okresie trwałości. Dlatego wymagany okres trwałości wynosi 3 lata od zakończenia przedsięwzięcia.

left

no-repeat;left top;;

auto

Czyste powietrze

Specjaliści Energy Saver Group pomogą w sporządzeniu audytu energetycznego a tym samym w doborze odpowiednich przedsięwzięć termomodernizacyjnych, aby inwestycja została przeprowadzona w sposób najkorzystniejszy dla beneficjenta pod względem ekonomicznych oraz energetycznym.

center

no-repeat;left top;;

auto

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie
„[highlight background=”” color=””]czyste powietrze[/highlight]” skontaktuj się z nami

[image src=”https://www.energy-saver.pl/wp-content/uploads/2015/02/pin-of.png” align=”center” caption=”” link=”” link_image=”” target=”” alt=”audyty energetyczne” border=”0″ greyscale=”0″ animate=””]

center

no-repeat;left top;;

auto

no-repeat;left top;;

auto

  Imię i nazwisko

  Adres email

  Temat

  Treść wiadomości

  *Administratorem Twoich danych osobowych jest Energy-Saver Group Sp z o.o., z siedzibą we Wrocławiu 50-078, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4, lok. 29. Wysyłając zapytanie poprzez formularz akceptujesz politykę cookies oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Więcej informacji na temat polityki prywatności przeczytasz tutaj. Możesz również zarządzać swoimi danymi osobowymi poprzez modyfikację lub ich usunięcie / zapomnienie pisząc do administratora: rodo@energy-saver.pl.

  center

  no-repeat;left top;;

  auto

  no-repeat;left top;;

  auto