Energy Saver

Fotowoltaika. Rozwiązanie, które powinno zainteresować każdego rolnika!

Rolnicy, szczególnie Ci, którzy w ramach swojej działalności wykorzystują urządzenia energochłonne szukają rozwiązań prowadzących do obniżenia kosztów energii. Redukcja zużycia energii np. poprzez modernizację parku maszynowego na nowoczesny, mniej energochłonny jest często nie możliwa z uwagi na ogromne nakłady finansowe. Istnieje jednak rozwiązanie, które pozwala w dużej mierze zniwelować koszty z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Instalacje fotowoltaiczne dla rolników 

Rozwinięte gospodarstwo rolne bardzo często wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Szereg maszyn i urządzeń, ciągła automatyzacja procesów to czynniki, które tylko potęgują zużycie energii. Wyższe zużycie to również wyższe koszty energii co z kolei obniża dochody generowane przez gospodarstwo.

Dodatkowym niekorzystnym czynnikiem jest ciągły wzrost cen energii w Polsce, który już stał się faktem. Jednak najgorsze jeszcze przed nami. Drastyczne wzrosty kosztów zakupu energii to zmora dla wielu rolników. To właśnie grupy taryfowe A,B oraz C podrożały najbardziej. Niestety nie zanosi się na obniżki, mało tego, prognozy są bardzo niepokojące. 

Fotowoltaika dla Rolnika - Energy Saver

25% ulga podatkowa liczona od nakładów inwestycyjnych udokumentowanych rachunkami.

15 lat – ulga z tytułu tej samej inwestycji może zostać rozliczona maksymalnie do 15 lat.

Jeżeli nie zdążysz wykorzystać ulgi podatkowej w ciągu 15 lat nic nie stracisz, ponieważ kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystanej przez podatnika przechodzi na jego następców.

Przykład instalacji fotowoltaicznej dla rolnika!

Inwestor – rolnik zlecił naszej firmie w 2018 roku zainstalowanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku gospodarczego. Instalacja o mocy 18 kWp składająca się z 60 modułów mocy 300 Wp każdy. Koszt instalacji wyniósł 99 000,00 zł co zostało udokumentowane rachunkami. Ulga inwestycyjna w tym przypadku wynosi 25 % x 99 000,00 zł = 24 750,00 zł . Podatek rolny, płacony przez rolnika corocznie za grunty położone w gminie, której zrealizowana została inwestycja wynosi około 2 000,0 zł rocznie. Obecnie rolnik ma do odliczenia kwotę 24 750,00 zł co w praktyce pozwoli nie płacić podatku rolnego przez 12 lat! (24 750,0 zł / 2 000,00 = 12,37).

 

WYBUDUJ INSTALACJE FOTOWOLTAICZNĄ I OTRZYMAJ 25 % ULGĘ INWESTYCYJĄ!


Według art. 13 ustawy o podatku rolnym, płatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych m.in. na:


urządzenia do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca – Fotowoltaika, spadku wód) – jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Fotowoltaika dla Rolnika - Energy Saver